Nieuwe patiënten

Om de kwaliteit van uw zorgen te bewaken en de wachttijden te beperken, gaan we vanaf september 2019 het gebied waarin we nieuwe patiënten aannemen verkleinen tot Munsterbilzen en Eik.

Indien u nieuwe patiënt wenst te worden in onze praktijk, gelieve graag eerst telefonisch een afspraak te maken bij ons. (089/ 41 46 30)

Voor de reeds ingeschreven patiënten blijft de regeling zoals voorheen.

Alle artsen van de zeshoek werken samen in groep met een gezamenlijk dossier. Voor controles en niet-dringende zaken kan u terecht bij uw huisarts van keuze. Bij dringende gevallen zal de eerstvolgende beschikbare arts u verder helpen.
Gelieve hier begrip voor op te brengen, ook naar het secretariaat toe.