Voorschriften en attesten

* Chronische medicatie wordt op consultatie voorgeschreven, steeds voldoende tot aan      de volgende afspraak.

* Eerst medicatie halen en dan een voorschrift vragen kan niet.

* Voorschriften voor anderen worden niet gemaakt.

* Wij maken geen attesten die niet stroken met de waarheid.